Wat is plasma en hoe werkt het in het blaufilter®?

Plasma is na VAST, VLOEIBAAR en GASVORMIG de vierde aggregatietoestand.Vast wordt vloeibaar door bijvoorbeeld een smeltproces, vloeibaar wordt gas door verdamping en gas wordt plasma door ionisatie.

De dampen die ontstaan tijdens een kookproces zijn gassen die geuren, vetten, pollen en bacteriën bevatten. De zogenaamde ‘spoorgassen’.

Door ionisatie (hydroxylradicalen) kunnen deze spoorgassen worden afgebroken. Deze radicalen worden ook wel het wasmiddel van de atmosfeer genoemd. Want ook in onze atmosfeer is een ionisatieproces gaande. Aerosolen en andere schadelijke gassen worden afgebroken door hydroxylradicalen. De hydroxylradicalen worden gevormd uit ozon- en watermoleculen wanneer ze in aanraking komen met UV. Dit natuurlijke proces wordt nagebootst door ons blaufilter®.

In het blaufilter® wordt door hoogspanningsenergie plasma opgewekt.

D.m.v. een 12V aansluitkabeltje wordt, met een energieverbruik van minder dan 10W per uur, spanning gezet op twee afzonderlijk elektroden (de keramische plaatjes in het filter) waardoor er tussen de plaatjes ionisatie/gasontlading ontstaat. Deze elektrische ontlading of plasma ontlading bevat moleculen die de moleculen van kooklucht (spoorgassen), zullen “aanvallen”.

Tijdens dit proces ontstaat er een chemische reactie en ook komt er in zeer kleine mate ozon vrij. Het ozon wordt vervolgens volledig geneutraliseerd door het koolstoffilter dat het plasmafilter rondom afsluit.

Wat doet het plasma blaufilter®? Het eerlijke verhaal.

  • Een plasmafilter sluit u aan op de motor van uw afzuiging. Dat kan via een verbinding tussen de motor van de afzuigkap en het filter. Aansluitstukken hiervoor zijn bij Senza Nome te verkrijgen. Zie www.senzanome.nl
  • De motor van de afzuiging zuigt kooklucht af dat allereerst langs een vetfilter in de afzuigkap gaat. De lucht wordt vervolgens via een pijpsysteem/verbindingsstuk door het plasmafilter geblazen. Het filter wordt door een luchtdrukventiel geactiveerd en de electroden in het filter worden geactiveerd om plasma aan te maken die de moleculen van de spoorgassen (restvetten, pollen, bacteriën en geuren) uit de lucht nemen. Vervolgens wordt de gezuiverde lucht door het filter terug uw keuken in geblazen.
  • Plasma kan onmogelijk alle geuren verwijderen.  Enerzijds omdat niet alle geuren door de afzuiging zullen worden weggezogen richting het filter en anderzijds omdat bepaalde geurmoleculen een dusdanige samenstelling hebben (bijvoorbeeld van sommige vissoorten) dat ze moeilijk door de plasmaontlading zijn te ‘vangen’. Door de unieke filtertechniek en superkrachtige motoren van de Senza Nome producten werkt het filter echter nagenoeg optimaal. Koken moet ook een beleving zijn, daarbij mag geur best een kleine rol spelen toch?

Plasma werkt niet tegen virussen en zal niet genezend werken bij eventuele allergieën.